RODO

Informacja o RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: portal michalskup.pl, e-mail: michal@michalskup.pl

2) Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu obsługi oraz przesyłania informacji, w tym handlowych. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 

4) Dane otrzymałem od Ciebie podczas subskrypcji newslettera lub poprzez formularz kontaktowy lub poprzez udział w promocji.

5) Dane osobowe będą przetwarzane w okresie udzielonej zgody.

6) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane na adres: michal@michalskup.pl.

7) Informuję również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Share This