Select Page

Wydajność rośnie, gdy komputer i jego użytkownicy wchodzą w interakcję w tempie (<400 ms), co gwarantuje, że żaden z nich nie będzie musiał czekać na drugiego.

Walter J. Doherty i Ahrvind J. Thadani 

Nikt nie lubi powolnych stron internetowych oraz aplikacji, ale dlaczego? W latach 70-tych uważano, że akceptowalnym czasem odpowiedzi komputera na działanie użytkownika są 2 sekundy ponieważ tyle zajmie użytkownikowi zaplanowanie kolejnego działania.

W roku 1982 Walter J. Doherty i Ahrvind J. Thadani opublikowali w IBM Systems Journal wyniki swoich badań, według których skrócenie czasu odpowiedzi interfejsu z 2 000 milisekund do 400 powoduje znaczny skok produktywności użytkowników. Te 400 milisekund gwarantujących największą wydajność użytkownika systemu nazywamy progiem Doherty’ego.

Okazało się, że szybsza odpowiedź systemu wywoływała szybszą odpowiedź użytkownika co w rezultacie prowadziło do zwiększonej wydajności. Co więcej – nawet kilka setnych sekundy robiło wielką różnicę w wynikach pracy.

Dlaczego próg Doherty’ego działa?

Aby w pełni zrozumieć dlaczego ta zasada działa i ma znaczenie dla Twojego produktu zadaj sobie pytanie. Czy byłeś kiedyś zmuszony, na przykład podczas rozmowy, do zapamiętania numeru telefonu i nie miałeś pod ręką kartki papieru aby go zanotować?

Większość ludzi, w tym ja, w takiej sytuacji zaczyna powtarzać numer telefonu w kółko tak by go nie zapomnieć. Problem zaczyna się gdy w takiej chwili ktoś zada nam pytanie. Niemal na pewno zapomnimy przynajmniej części podanego nam numeru telefonu.

Dzieje się tak ponieważ takie informacje przetrzymywane są pamięci roboczej. Według jednej z teorii psychologii kognitywnej jest to pamięć przechowująca wiedzę na temat aktualnie wykonywanej czynności a informacje te są ‘kasowane’ gdy przestaniemy o nich świadomie myśleć. Dlatego właśnie tak łatwo w opisanym wyżej przykładzie zapomnieć o podanym nam numerze telefonu.

Walter J. Doherty opisał wpływ czasu ładowania się systemu na wydajność pracy czyli tzw. próg Doherty'ego
Walter J. Doherty (1936 – 2018)

Jaki związek pamięć robocza ma z progiem Doherty’ego? Otóż w swoich badaniach teoretyzował on, że informacja o kolejnym kroku jaki chciał podjąć użytkownik przechowywana jest właśnie w pamięci roboczej. Oznacza to, że podczas dwóch sekund między akcją a odpowiedzią systemu mózg użytkownika, na skutek rozproszenia uwagi, zapominał o kolejnym kroku jaki miał zamiar podjąć co negatywnie wpływało na wydajność pracy.

Konkluzja badań Doherty’ego i Thadani jest taka, że im krótszy czas odpowiedzi z systemu tym większa wydajność, gdyż informacje w pamięci roboczej są na bieżąco wykorzystywane a ryzyko “zapomnienia” o kolejnym kroku zmniejsza się proporcjonalnie. Można więc powiedzieć, że próg Doherty’ego oznacza optymalny czas między akcją użytkownika a reakcją systemu. Im bardziej ten czas się wydłuża tym więcej energii akcja wymaga od naszej świadomości, negatywnie wpływając na wydajność i wrażenia z użytkowania.

Jakie znaczenie próg Doherty’ego ma dla UX?

Jeżeli chcemy by nasz produkt gwarantował użytkownikom wydajną pracę oraz by byli oni zaangażowani w używanie aplikacji należy zmniejszyć czas odpowiedzi do minimum.

Znaną większości projektantów oraz specjalistów ecommerce wariacją tej teorii jest ta, która mówi o efektach długiego czasu ładowania się strony internetowej na sprzedaż.

Według badań przeprowadzonych między innymi przez Google, Amazon i inne firmy technologiczne nawet sekunda opóźnienia w ładowaniu strony może prowadzić do spadku konwersji o 80%.

Dla przykładu, wg. badań Amazona, wydłużenie czasu ładowania ich strony o jedną sekundę może prowadzić do straty wysokości $1 600 000 000 rocznie.

Inne badania mówią o tym, że użytkownicy oczekują by strony czy aplikacje webowe ładowały się nie dłużej niż 2 sekundy.

Co więcej – próg Doherty’ego ma zastosowanie nie tylko przy aplikacjach użytkowych ale także w grach komputerowych oraz aplikacjach VR. Opóźnienia w wyświetlaniu obrazu sprawiają, że mózg odbiorcy spędza zbyt wiele czasu na analizowaniu tego co widzi i zaczyna w świadomy sposób zauważać problemy takie jak klatkowanie obrazu, pominięte klatki animacji czy artefakty graficzne. Problemy te są niezauważalne gdy przetwarza je pamięć robocza i dzieje się to podświadomie.

Więcej na ten temat napisał John Carmack (ID Software, Oculus) w swoim artykule na temat opóźnień w generowaniu obrazu VR.

Nie zastosowanie się do zasady Doherty’ego powoduje w użytkownikach dobrze znane nam rozdrażnienie, które użytkownik nie zawsze jest w stanie wyjaśnić.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyników badania – magazyn Computerworld w 1984 roku opublikował wyczerpujący artykuł opisujący próg Doherty’ego

Jeżeli interesują Cię podobne tematy zapraszam do czytania mojego bloga.

Michał Skup - konsultant SEOz Wrocławia i Lubina

Michał Skup

Doradca marketingowy & Marketing Manager

Pomogę Ci dotrzeć do klientów, stworzę skuteczną strategię rynkową oraz pokażę jak możesz lepiej i taniej zbudować dział marketingu.