Product Design

Prawo Fittsa – psychologia UX

Czas niezbędny do osiągnięcia celu jest funkcją wielkości celu oraz odległości między celem a początkową pozycją wskaźnika. Prawo Fittsa W roku 1955 psycholog Paul Fitts przeprowadził serię badań ludzkiego ośrodka motorycznego. Z przeprowadzonych przez niego badań wynikało, że im większa odległość, im mniejszy cel oraz im szybszy ruch do celu tym więcej częściej chybiamy w […]

Próg Doherty’ego – psychologia UX

Wydajność rośnie, gdy komputer i jego użytkownicy wchodzą w interakcję w tempie (<400 ms), co gwarantuje, że żaden z nich nie będzie musiał czekać na drugiego. Walter J. Doherty i Ahrvind J. Thadani  Nikt nie lubi powolnych stron internetowych oraz aplikacji, ale dlaczego? W latach 70-tych uważano, że akceptowalnym czasem odpowiedzi komputera na działanie użytkownika […]

Scroll to top