Próg Doherty’ego – psychologia UX

Wydajność rośnie, gdy komputer i jego użytkownicy wchodzą w interakcję w tempie (<400 ms), co gwarantuje, że żaden z nich nie będzie musiał czekać na drugiego. Walter J. Doherty i Ahrvind J. Thadani  Nikt nie lubi powolnych stron internetowych oraz aplikacji, ale dlaczego? W latach 70-tych uważano, że akceptowalnym czasem odpowiedzi komputera na działanie użytkownika […]

Scroll to top